kontakta

Home 9 Kontakta

KONTAKTA

MED OSS

    Vi informerar dig i enlighet med bestämmelserna i RGPD av den 27 april 2016 att MARÍA JOSÉ MIRA VILLANO (CASA MASA) samlar in och behandlar dina personuppgifter, genom att tillämpa tekniska och organisatoriska åtgärder som garanterar deras konfidentialitet, för att hantera det förhållande som binder dig. Du ger ditt samtycke och din tillåtelse till sådan behandling. Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att hantera vår relation. Du kan utöva din rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning, överföring och invändning genom att kontakta MARÍA JOSÉ MIRA VILLANO (CASA MASA) på följande adress: CALLE VICTOR OHAYON TAPIERO, 6, MARBELLA, 29602 MÁLAGA.

    KONTAKT

    Victor O'Hayon Taplero Street

    29600 Marbella, Malaga

    Icono del chat de whatsapp casamasa Imagen del botón de booking casamasa Logos de la Subvención Kit Digial